Matte, teppelignende dekke på gulv m.m.; madrasslignende underlag brukt i mange kampidretter (bryting, karate, judo m.fl.).