Mafulu, fuyuge, goilala, folkegruppe i Papua Ny-Guinea, i de brede dalførene (ca. 1000 m o.h.) Auga, Vanapa, Dilava og Chirima nord for hovedstaden Port Moresby. Språket, som er papuansk, tales av anslagsvis 20 000 mennesker. Mafuluene holder griser, jakter på villsvin, kasuarer og pungdyr og driver hagebruk (søtpoteter, yams, taro, bananer, sukkerrør, gresskar). De er organisert i jordeiende ættelinjegrupper som regner slektskap på farssiden. Ekteskap mellom medlemmer av samme ættelinje er ikke tillatt. Størrelsen på landsbyene varierer fra seks til 30 hus. Menn og deres kone(r) sover atskilt; menn bruker mye av sin tid i mannshuset. Det har ikke vært foretatt antropologiske undersøkelser blant mafuluene siden utgivelsen av R. W. Williamsons The Mafulu: Mountain People of British New Guinea (1910).