Mañana er spansk og betyr 'i morgen'; ofte brukt som betegnelse for tilbøyeligheten til å utsette arbeid eller avgjørelse, se prokrastinering.