M, forkortelse for fransk main eller italiensk mano ('hånd'); i orgelmusikk forkortelse for manual; som dynamisk angivelse forkortelse for italiensk mezzo, middels.