Livere, det folket som Livland har fått sitt navn etter; beslektet med bl.a. finner og estere. De er nå nærmest gått opp i den latviske befolkningen, men det finnes fremdeles noen få hundre mennesker i Latvia som regner seg som livere.