Petrografi er den delen av faget petrologi som omfatter beskrivelse og klassifikasjon av bergarter. Mikroskopisk undersøkelse av tynne bergartssnitt (tynnslip) er en viktig metode.