Lesevansker, vansker med å lese vanlig tekst, for eksempel på grunn av dysleksi eller andre funksjonshemninger.