Lærevansker, fellesbetegnelse for en rekke mer eller mindre spesifiserte tilstander som gir seg utslag i at fremgangen på ett eller flere fagområder i skolen er langsommere enn vanlig. Er lærevanskene begrensede, sier vi at de er spesifikke, er de mer omfattende, betegnes de som generelle (f.eks. hos sterkt psykisk utviklingshemmede). Lærevanskene kan ha årsaker som hjerneskade, psykiske hemninger, umodenhet, sanseforstyrrelser o.a., og skyldes til vanlig utviklingsmessige eller ervervede skader eller avvik som er oppstått før, under eller etter fødselen. De aller fleste barn med lærevansker får nå sitt opplæringstilbud i ordinær skole. De statlige spesialskolene er nedlagt, og omorganisert til kompetansesentre. De ble i 2013 slått sammen til en nasjonal etat, Statped. Statped bistår kommuner og fylkeskommuner med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.