Leghorn, (av det eng. navn på byen Livorno), rase av verpehøns, opprinnelig fra Italia, men er blitt foredlet i andre land, særlig i USA og Storbritannia, til verdens beste verpehønserase, se italiener.