Legenemnder, nemnder som bedømmer utskrevnes og militært personells tjenestedyktighet; består av minst to leger, derav en sanitetsoffiser. I tillegg kan det være med en psykolog samt evt. andre sakkyndige. Settes opp ved sesjon, ved innrykk til tjeneste for dem som ønsker det samt ved behov under tjenesten. På grunnlag av legenemndas bedømmelse vurderer en klassifiseringsnemnd personellets skikkethet for tjenestegjøring på de forskjellige områder.