Lambda, 11. bokstav i det greske alfabetet (Λ, λ); svarer til l i det latinske. Det nye bygget til Munch-museet i Oslo, Lambda, er kalt opp etter bokstaven.