kunstnerstipend

Artikkelstart

Kunstnerstipend er statsbevilgninger til forfattere, billedkunstnere, komponister, musikere, scenekunstnere med flere, opprinnelig ytet i form av kunstnerlønn og reisestipend.

Statens garantiinntekt kan tildeles yrkesaktive kunstnere som gjennom noen års virksomhet har ytet en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Ved tildeling skal det bare legges vekt på søkerens kunstneriske innsats, dens omfang og den kunstneriske kvalitet. Garantiinntekten tapes dersom mottakeren opphører å være aktiv kunstner, men løper ellers til hun/han fyller 67 år. Statens stipend- og garantiinntektsordning slik den fungerer i 2005, reguleres av Forskrift om Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, fastsatt av kulturdepartementet 16. september 1998, i medhold til stortingsvedtak av 19. juni 1997. Stipend for gjennomført kunstutdanning har egen forskrift. Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere tildeler også Houens og Mohrs legatstipend.

Før forskriftsendring av 5. juli 2007 omfatter Statens kunstnerstipend ni forskjellige stipendtyper: 1) Arbeidsstipend som tildeles for en periode fra ett inntil fem år, og skal gi kunstnere anledning til å arbeide med et prosjekt eller en fordypningsoppgave for å videreutvikle sin kunst. 2) Arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere. Kan tildeles for en periode fra ett inntil tre år. Stipendet skal gi yngre kunstnere i etableringsfasen anledning til å utvikle seg kunstnerisk og bedre deres muligheter til å leve av sitt virke som kunstner. 3) Reise- eller studiestipend som skal gi mulighet til reise eller studier som kunstneren har nytte av i sitt kunstneriske virke. 4) Etableringsstipend som skal gå til kunstnere under 40 år som er i ferd med å etablere seg. Kunstnere som ønsker å etablere seg utenfor de største byene, kan bli prioritert ved tildelingen. 5) Etableringsstipend for skjønnlitterære forfattere og oversettere. Dette skal primært gå til yngre forfattere og oversettere som er i en etableringsfase. Søkeren bør likevel kunne vise til en viss litterær produksjon. 6) Vikarstipend som skal gi kunstnere i fastlønnet stilling anledning til å få permisjon med lønn i en kortere periode for å kunne drive kunstnerisk virke på heltid. 7) Materialstipend som skal gå til innkjøp av materialer knyttet til den kunstneriske virksomheten. 8) Stipend for eldre fortjente kunstnere. Dette skal være en påskjønnelse for mangeårig og verdifull innsats. 9) Stipend kunstutdanning er et stipend basert på gjennomført kunstutdanning.

Etter forskriftsendringen av 5. juli er Reise- og studiestipend, Materialstipend, Etableringsstipend, Etableringsstipend for forfattere og Vikarstipend opphevet. Disse stipendene erstattes av Diversestipend. Diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det kan blant annet gis som støtte til etablering, kurs, reiser, studier, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand og så videre. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning, prosjekter eller utgifter man har hatt før tildelingsåret.

Det ble bevilget drøyt 177,6 millioner kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2005. Totalt fikk 215 kunstnere arbeidsstipend, en økning på 10 stipend fra året før. Det ble satt av 71,3 millioner kroner til arbeidsstipend, og arbeidsstipend for yngre og nyetablerte kunstnere i 2005, mot 68 millioner kroner i 2004.

Historikk

I 1963 ble det istedenfor kunstnerlønner innført arbeidsstipendier og faste statsstipendier til eldre fortjente kunstnere. Etter en utredning av Kunstnerstipendkomiteen av 1971 (NOU 1973:2) ble formene for statens støtte til kunstnerne revurdert, og en ny støtteform, garantiinntekt, ble innført i 1977. I 1998 ble det opprettet en ny stipendtype: arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg