Norsk Kulturskoleråd, norsk samarbeidsorganisasjon for kommuner med musikk- og kulturskoler, grunnlagt 1973, yter bistand til offentlige myndigheter i spørsmål om organisering og drift av skolene. Het 1973–97 Norsk Musikkskoleråd og 1997–2000 Norsk Musikk- og Kulturskoleråd; nåværende navn fra 2000. Har 410 medlemskommuner (2006), representerer ca. 90 000 elever som er ca. 16 % av landets elever i aldersgruppen 7–16 år.