Kubu, folkegruppe i Indonesia, på det sørlige Sumatra. De lever i små og spredte grupper, og ernærer seg som nomadiske jegere og sankere i regnskogen. I tillegg driver de også noe svedjejordbruk, foruten byttehandel med malayiske jordbrukere langs elvene i området.