Krepp, vevnad med karakteristisk knudret overflate frembrakt ved bruk av kreppgarn eller kombinert med egnede bindingstyper og etterbehandlingsmetoder.