Konvall, fellesnavn på to slekter i aspargesfamilien. Convallaria, med bare én art, liljekonvall, og Polygonatum med 50 arter i tempererte strøk på den nordlige halvkule, i Norge tre: kantkonvall, storkonvall og kranskonvall.