Kondoritre, koralltre, Adenanthera pavonina, lite løvtre i erteblomstfamilien fra tropisk Asia, kultivert også i Afrika og Amerika. Kjerneveden er ofte korallrød, men blir under påvirkning av lys og luft etter hvert mørk brun. Densitet ved 15 % fuktighet ca. 0,78 g/cm3. Plantes særlig for de vakre, korallrøde frøene som brukes til smykker (korallerter). Veden er sterk og blir lokalt anvendt som byggemateriale, importeres til Europa bare i meget beskjeden grad til luksusgjenstander og kunstsnekkeri.