Kokstein, knyttnevestore, skjørbrente rullestein brukt til oppvarming av vann ved at steinen er gjort glødende i ild og så sluppet opp i kokekaret. Kokemetoden er kjent fra flere naturfolk, særlig der man bare har hatt kokekar av organisk materiale. I Nord-Europa finner man kokstein på og nær boplasser helt fra steinalder og opp til forholdsvis sen tid. Fremfor alt er det funnet mengder av store koksteinrøyser som synes å skrive seg fra steinalder og bronsealder i deler av Nord-Sverige. Disse ligger på strandbrinker og nes langs elver og innlandsvann. Tilsvarende enorme koksteinrøyser er ikke kartlagt og gravd ut i Norge, men særlig i Øst-Norge og nordpå har koking med glødet stein vært brukt både i forhistorisk tid og senere.