Klopp, smal gangbro over elv, bekk eller bløte partier i terrenget. Avmerket på kart i stor målestokk.