klage på karakterer

En elev i videregående opplæring kan klage på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og vedtak om at han/hun ikke skal få standpunktkarakter i et fag.

En klage på en standpunktkarakter og vedtak om at det ikke skal settes karakter, skal begrunnes. Også en klage på lokalt gitt muntlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen skal begrunnes. Ved slike eksamener kan eleven kun klage på at det er gjort formelle feil ved gjennomføringen av eksamen.

En klage på en sentralt gitt skriftlig eksamen trenger ikke begrunnes. I slike klagesaker blir besvarelsen lagt fram for en klagenemnd som vurderer om den opprinnelige karakteren som ble gitt, var urimelig ut fra prestasjonen og vurderingskriteriene.

Fristen for å klage på standpunkt- og eksamenskarakterer er 10 dager etter at de er offentliggjort for elevene. For å sikre rask klagebehandling for avgangselever som søker om opptak til høyskoler og universiteter, settes gjerne en en hurtigklagefrist noen få dager etter offentliggjøring.

Når en klage på en standpunktkarakter blir fremmet, registrerer skolen den. Faglærer blir kontaktet og bedt om å gi en skriftlig begrunnelse for karakteren som er satt (eller hvorfor den ikke er satt, i tilfelle ”ikke vurdering”(IV)). Deretter vil skolen sende klagen til fylkeskommunens klagenemnd sammen med en redegjørelse om saksbehandlingen og en vurdering av om faglærers begrunnelse er i henhold til vurderingsforskriften.

Klagenemnda bare kan vurdere om faglærer har fulgt retningslinjene (kap. 3 i forskrift til opplæringsloven) som gjelder for karaktersetting. Klagenemnda har verken kompetanse eller anledning til å vurdere det faglige nivået til eleven.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg