Kjentmann, tidligere betegnelse på person med særlig god farvannskjennskap som ble engasjert for å veilede et fartøy når los ikke kunne skaffes. Bevilling som kjentmann gis ikke mer. – Også betegnelse på en farvannskjent mann som bistår sjømåleren under hydrografering.