Eldre og upresis betegnelse for unge utviklingsstadier, som befruktet egg i deling, tidlige fosteranlegg og visse stadier under ukjønnet formering hos protoktister.