Keten er en gruppe kjemiske forbindelser med generell formel R2C=C=O, hvor R står for en hydrokarbonrest.