Karding, prosess ved fremstilling av garn, hvor fibrene løsnes fra hverandre og legges mest mulig parallelt samtidig som vegetabilske forurensinger fjernes (se spinning).