Kanthake, skogbruksredskap i form av en hake med en fast og en bevegelig arm til å vende tømmer med.