juge général s'armes de France, tidligere fransk heraldisk dommerembete, opprettet 1616. Dommeren skulle avgjøre tvistemål om hvem som hadde rett til å føre et bestemt våpen, og han skulle påse at nye våpen ble utformet i henhold til reglene for god heraldikk. Embetet var fra 1641 i hendene på familien d'Hozier, og ble opphevet ved den franske revolusjon 1789.