Jordbunnskart, jordsmonnkart, kart som viser utbredelsen av ulike jordarter eller jordsmonntyper. I alminnelighet blir egenskaper man kan karakterisere ute i marka lagt til grunn for klassifiseringen. Se jordregister.