Internasjonale brigader, militære avdelinger med frivillige av forskjellige nasjonaliteter som kjempet på republikanernes side i borgerkrigen i Spania (1936–39). Også nordmenn deltok.