Integrert databehandling, utnyttelse av felles datamateriale for flere beslektede oppgaver, eller sammenslåing til én sammenhengende datamaskinoppgave av flere påfølgende deloppgaver.