Instrumentmaker, yrkesutøver som kan være enten optroniker, som lager, etterser og reparerer optiske og geodetiske instrumenter, eller nautisk instrumentmaker, som arbeider med nautiske og oseanografiske instrumenter. De er to atskilte håndverksfag. Se også automatiker, finmekaniker, mekaniker og optiker.