Inklinasjon, (magnetisk). Vinkelen mellom retningen av den jordmagnetiske feltvektor og horisontalplanet. Se magnetisme.