Indreløper, spiller brukt i 2-3-5-system i fotball, plassert til venstre eller høyre for forward (midtspiss) og innenfor vingen (også kalt ytre høyre eller venstre). 2-3-5-systemet var den opprinnelige formasjonen i fotball, som ble brukt fram til 1950-årene.