Ving, spiller brukt i blant annet 2-3-5-system og 4-3-3-system i fotball. I 2-3-5 ble vingen også kalt ytre høyre eller venstre. I 4-3-3 kalles vingen også høyre eller venstre kantspiller. 2-3-5-systemet var den opprinnelige formasjonen i fotball, mens 4-3-3 blir brukt som en av flere formasjoner i moderne fotball. I nyere tid blir vingen kalt «kantspiller».