Markert ledd under de nederste deler av en bue eller et hvelv.