i det Herrens år –, uttrykk oppstått av den latinske dateringsskikk å sette Anno Domini, Herrens år (forkortet A.D.), foran årstallet.