anno Domini, i det Herrens år, dvs. det og det år etter Kristi fødsel, forkortet a.D.