Hydroksylysin, aminosyre som oppstår ved enzymatisk innføring av en hydroksylgruppe på karbon nr. 5 i aminosyren lysin etter at polypeptidkjeden er syntetisert. Hydroksylysin forekommer først og fremst i fiberproteinet kollagen.