Hvitolje, klar, fargeløs petroleumsolje med lav flyktighet. Oljen er høyt raffinert, og har et vidt kokepunktområde. Brukes til smøring av næringsmiddel- og tekstilmaskineri, i medisinen og i kosmetikk.