Homogentisinsyre, mellomprodukt i nedbrytningen av aminosyrene fenylalanin og tyrosin. Finnes i økt mengde i urinen ved alkaptonuri.