Hitrasyke, sykdom hos oppdrettslaks, se kaldtvannsvibriose.