Heggebladbille, billeart i familien bladbiller. Kroppen er 5–7 mm lang og oftest ensfarget gul. De grønne larvene eter sammen med de voksne blader av ulike løvtrær og kan snauspise dem helt. Arten er meget vanlig over hele landet, også i høyfjellet der den går på ulike vierarter.