Hamburgerhøns, tysk hønserase, delvis utviklet på engelsk grunn. Små, elegante dyr med stor dobbeltkam, hvite øreskiver, blygrå ben og svart eller hvit kroppsfarge med sølv- eller gullskinnende avtegn. Ingen betydning i norsk eggproduksjon.