Høyfinnet havbrasme, benfiskart i familien havbrasmer. Den har høy og sammentrykt kropp som ligner havbrasmen, men er spissere i snuten, har høyere ryggfinne og større øyne. Forekommer på 50–500 m dyp i åpent hav og har antakelig kosmopolitisk utbredelse. Bare få funn i Norge: Det første norske fra Altafjorden ble av professor Esmark i 1862 beskrevet som en egen art, Taractes raschii.