Havbrasme, benfiskart i familien havbrasmer. Sølvgrå fisk på 50–100 cm som er vanlig på 100–300 m dyp i varmere deler av Atlanterhavet; fiskes kommersielt i Middelhavet og utenfor Spania. På sin næringsvandring kommer den vestfra gjennom Færøy–Shetland-kanalen til norske farvann og er høst- og vintergjest opp til Trøndelag. Gyting i Middelhavet og områdene utenfor. Egg og yngel overflatepelagiske.