Havbrasmer, benfiskfamilie i ordenen piggfinnefisk med 18 arter, særlig utbredt i tropiske og subtropiske hav. Alle lever pelagisk på 100–500 m dyp. Oval kroppsform, sammentrykt fra sidene, lang ryggfinne som hos 5 arter kan legges ned i renne av skjell, og sølvblanke til grå av farge. Tre arter i norske farvann, alle tilfeldige gjester; havbrasme, høyfinnet havbrasme og sølvbrasme.