Håndøks, avlangt redskap av stein eller flint, med en tykkere og avrundet ende som faller godt i hånden, mens den andre er tilhugd i en spiss eller avrundet egg. Opprinnelig ble håndøksen antagelig ikke skjeftet; den ble brukt som et universalredskap. Den er fremstilt ved tosidig tilhugging av en større blokk, og er spesielt karakteristisk for den eldre paleolittiske redskapstradisjonen Acheuléen.