Gullslager, håndverker som hamrer ut bladgull. Arbeidet blir nå mest utført maskinelt, og yrkesbetegnelsen er ikke i bruk i Norge. Se gullsmed.