Grovsmed, betegnelse for en kategori fagfolk innen smedfaget. Se smed.