Grovkjemikalier er kjemiske produkter som fremstilles i store mengder. Se også finkjemikalier.