Groveske drafter, betegnelse på våre eldste sjøkart, navn etter C. F. Grove som konstruerte dem 1788–1802. Målingen ble utført i målestokken 1:72 000, men kartene ble gitt ut i målestokken 1:225 000. Disse draftene, sju i alt, var lenge de eneste sjøkart over kysten som var i handelen.